top of page

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt, geheel of gedeeltelijk, de behandeling Cranio Sacraal therapie op

voorwaarde dat deze is uitgevoerd door een bij het R.C.N (Register Craniosacraaltherapie Nederland) geregistreerd

therapeut. Ik ben hierbij aangesloten.

Vergoeding vindt plaats vanuit de aanvullende verzekering. Hierdoor heeft deze vergoeding geen gevolgen voor uw

eigen risico.

Voor een overzicht van zorgverzekeraars die Cranio Sacraal therapie vergoeden kunt u terecht op de website van

het R.C.N. www.register-rcn/patiënten/vergoedingen.

bottom of page